Medaille ter gelegenheid van de inwijding van het oorspronkelijke vaandel in 1930!

Medaille ter gelegenheid van de inwijding van het oorspronkelijke vaandel in 1930!

Na de laatste repetitie van 2018 bekeek ik de medaille eens goed die al lang aan het opschrijfbord hing in ons repetitie-lokaal. Ik had die medaille al vaak zien hangen en mij afgevraagd waar die van was.

Tot mijn grote verbazing bleek dat de medaille te zijn ter gelegenheid van de inhuldiging van ons eerste vaandel! Op 11 mei 1930 werd het vaandel dus ingehuldigd!

Dick Nieuwenhuis